Käytännön vinkki.

Miten työn saisi sujumaan? Kollegat vinkkaavat.

Näin tuet omaishoitajaa

Omaishoitajan tarpeet jäävät usein piiloon, kun huomio kiinnittyy hoidettavaan läheiseen. Psykososiaalinen tuki ehkäisee uupumista ja sitä kautta myös hoidettavan mahdollista kaltoinkohtelua.

1

Kysy ja kuuntele. Kysy omaishoitajalta hänen voimavaroistaan, hoitosuhteen herättämistä tunteista ja kuormitustekijöistä sekä siitä, minkälaista tukea hän toivoo saavansa. Rohkaise omaishoitajaa avun vastaanottamiseen.

2

Ohjaa vertaistuen pariin. Vertaistuki mahdollistaa tunteiden ja kokemusten jakamisen samassa tilanteessa olevien kanssa. Syntyy ymmärretyksi tulemisen kokemus, joka lievittää yksinäisyyden, riittämättömyyden, häpeän ja syyllisyyden tunteita.

3

Havainnoi kaltoinkohtelun riskejä. Omaishoitajan uupuminen, osaamisen puute, masennus, taloudelliset ongelmat ja hoidettavan käytösoireet lisäävät tutkitusti kaltoinkohtelun riskiä. Ota huolet puheeksi. Käytä apuna TunneVaaka®-mittaria, joka on ennaltaehkäisevän väkivaltatyön työväline ja joka löytyy Miina Sillanpään Säätiön verkkosivuilta.

Vinkit antoivat hankekoordinaattori Päivikki Inkerinniemi, projektityöntekijä Henriikka Laurola ja suunnittelija Elina Koponen Tunne voimavarasi -hankkeesta, jonka taustalla ovat Miina Sillanpään Säätiö, Maria Akatemia, Kuntoutussäätiö ja Omaishoitajaliitto.

Kerro meille.

Onko sinulla hyvä käytännön vinkki?

Ehdota aihetta:

toimitus@sairaanhoitajalehti.fi