Tutkittua.

Palstalla esitellään tuoretta näyttöön perustuvaa tietoa.

Ikääntyneiden muistisairaiden kaltoinkohtelu on monimuotoista ja voi olla seurauksiltaan vakavaa

Ikääntyneeseen kohdistuvalla kaltoinkohtelull…