Töissä.

Sini-Charlotta Kamberg/Opetushoitaja Satakunnan ammattikorkeakoulu

sh AMK/kliininen asiantuntija YAMK/ AmO-opiskelija/EuSim-simulaatio-ohjaaja

kuvat jussi partanen