Tutkittua.

Palstalla esitellään tuoretta näyttöön perustuvaa tietoa.

Haittatapahtumaan johtaneen virheen tehnyt
tervey­denhuollon ammattihenkilö voi kokea monenlaisia p…