TULOSSA

Ikääntyneiden kaltoinkohtelu jää piiloon

Sairaanhoitaja Marjaleena Kyllönen auttaa ikääntyneitä ja kouluttaa hoitohenkilökuntaa Oulun Seudun Mäntykodin Kotiväki-hankkeessa. Hankkeessa on huomattu, että ikääntyneis…