TULOSSA

Opiskelijoiden osaaminen puntarissa

Savonia-ammattikorkeakoulussa otettiin käyttöön uudet valtakunnalliset kokeet sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisen arviointiin. Kokeisiin kuuluu kirjallinen osio ja näyttökoe. Vi…