Pääkirjoitus

Kuva leena koskela

Katri Simola,

tuottaja,

katri.simola@sairaanhoitajalehti.fi

Sairaanhoitajaopiskelijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa

Työharjoittelu on olennainen osa sair…