uutiset.

Hotus kehittää sähköistä päätöksentukea

Hoitotyön tutkimussäätiö eli Hotus tukee näyttöön perustuvaa hoitotyötä uudella hankkeella. Hoitotyön sähköinen päätöksentuki -hankkeen tarkoituksena on tarkastella potilastietojärjestelm…