Tutkittua.

Palstalla esitellään tuoretta näyttöön perustuvaa tietoa.

Ikääntyneiden potilaiden ravitsemustilaa voidaan parantaa monin eri keinoin

Sairaalapotilaista 20–60 prosenttia kärsii vajaaravitsemuksesta korkean tulotason ma…