Tutkittua.

Palstalla esitellään tuoretta näyttöön perustuvaa tietoa.

Lasten kaltoinkohtelua voidaan vähentää tunnistamalla riskioloja

Lasten kaltoinkohtelu on vanhemman tai huoltajan alle 18-vuotiaaseen lapseen kohdistamaa…