Töissä.

Sairaanhoitajat kertovat tällä palstalla, mitä työelämässä tapahtuu.

Teksti Virve Ruotsalainen, sairaanhoitaja (YAMK), apulaisosastonhoitaja, HUS Neurokeskus (virve.ruotsalainen@hus.fi); Jaana Kotila, TtM, hoitotyön kliinine…