Tutkittua.

Palstalla esitellään tuoretta näyttöön perustuvaa tietoa.

Kriittisesti sairaan potilaan sekavuustilaa voidaan ehkäistä ja hoitaa monin lääkkeettömin menetelmin

Sekavuustila eli delirium todetaan jopa 70 prosentill…