Tutkittua.

Palstalla esitellään tuoretta näyttöön perustuvaa tietoa.

Mitkä asiat estävät ja mitkä edistävät uusien toimintatapojen vakiinnuttamista sairaalaympäristössä?

Terveydenhuollossa käytössä olevien toimintatapoje…