TULOSSA

Hoitotyö on joukkuelaji

Vastuullinen ja aloitteellinen. Niin todettiin sairaanhoitaja Toni Sinirannasta Nouseva tähti
-tunnustuksen perusteluissa. Alaa vaihtanut sairaanhoitaja ja hoitoisuuskoordinaattori työskent…