Kuukauden henkilö.

Teksti Mari Schildt Kuva Leena Koskela

Tunnista potilaan hengelliset tarpeet

Hengelliset tarpeet ovat yksi ihmisen perustarpeista, samoin kuin fyysiset, psyykkiset ja sosiaalisetkin tarpeet, sanoo asian tunti…