Tutkittua.

Palstalla esitellään tuoretta näyttöön perustuvaa tietoa.

Mikä edistää kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisten hoitotyöntekijöiden osallisuutta terveyd…