Täsmälääke.

Asiantuntija ohjeistaa turvalliseen lääkehoitoon.

Suorat antikoagulantit ­ovat syrjäyttäneet varfariinin käyttöä

Suun kautta annosteltavia suoria antikoagulantteja käytetää…