Tutkittua.

Palstalla esitellään tuoretta näyttöön perustuvaa tietoa.

Mielenterveysalan ammattilaisilla on erilaisia käsityksiä toipumisorientaatiosta

Toipumisorientaatio on asiak…