Tutkittua.

Palstalla esitellään tuoretta näyttöön perustuvaa tietoa.

Kannattaako matalalla virtauksella aikuispotilaille annettavaa lisähappea kostuttaa?

Hengitysvajeen hoidossa on useimmiten tarpeen happilisä. Riittävää…