Työkalupakki.

Suomen Sairaan hoitajien amma tilliset työkalut:

sairaanhoitajat.fi/ammatilliset-tyokalut

Ennakoi lapsipotilaan voinnin muutoksia

Lasten aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä PEWS auttaa tunnistamaan a…