Tutkittua.

Palstalla esitellään tuoretta näyttöön perustuvaa tietoa.

Painehaavojen ehkäisy ja varhainen tunnistaminen vähentävät sekä inhimil listä kärsimystä että kustannuksia

Painehaavoja syntyy Suomessa vuosittain noin 55…