Täsmälääke.

Asiantuntija ohjeistaa turvalliseen lääkehoitoon.

Insuliinin annostus on yksilöllistä

Diabeetikon verensokeria laskevat pitkävaikutteinen perusinsuliini ja lyhytvaikutt…