TULOSSA

Koulutus paikallaan

Pitkäaikaishoidossa olevista henkilöistä kolme neljästä kärsii muistisairaudesta. Muistisairaan ihmisen käyttäytyminen voi muuttua ja aiheuttaa vaikeita tilanteita. Paula Piirainen selvitti hoitotieteen vä…