uutiset.

Koonnut KATRI SIMOLA

Kansalliset rekisterit turvaamaan laatua

THL haluaa punnita potilasturvallisuutta sekä terveyden­huollon vaikuttavuutta laaturekistereil…