Töissä.

Teksti Kliinisen hoitotyön asiantuntija, AKE-verkoston puheenjohtaja TtT Tarja Tervo-Heikkinen, Kuopion yliopistollinen sairaala, simulaatiokeskuksen koordinaattori, lehtori, FT Marja Silén-Lipponen ja gerontologi…