Henkilö.

Teksti Mari Schildt Kuva Eino Ansio

Viimeinen palvelus

Vainajatoiminnan koordinaattori Tuula Sutinen TAYSista varmistaa, että potilaasta huolehditaan kunnioittavasti silloinkin, kun hän ei ole enää elossa.

Sairaanhoit…