uutiset.

Työväline laajavastuisiin tehtäviin

Järkevällä työnjaolla vähennetään palveluiden eriarvoisuutta ja parannetaan oikea-aikaista hoitoon pääsyä sekä palveluket…