Tutkittua.

Palstalla esitellään tuoretta näyttöön perustuvaa tietoa.

Miten ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien ikääntyneiden seksuaalisuutta voidaan tukea?

Seksuaalisuus on osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, e…