Töissä.

Teksti Mika Karjalainen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, sairaanhoitaja (yamk), Hoitotyön kehittämis-, opetus- ja tutkimusyksikkö, Kaisa Haatainen, potilasturvallisuuspäällikkö, Filosofian tohtori, Dosentti, Sair…