Suosittelen!

Tämä jäi mieleen, koska artikkeli muistuttaa siitä, miten tärkeää on yksilöllinen kohtaaminen. Asiakas kokee tulevansa autetuksi ja ehkä jatkossa tarvitsee vähemmän sosiaali- ja tervey- denhuollon palveluita. Asiakasvastaavan teh…