digiekstra

Teksti Minna Pauliina Kataja Kuva Tuomo Antikainen

Buurtzorgin mallilla on ollut suuri vaikutus sairaanhoitajien työmotivaatioon, ja he tuntevat olevansa ”yhtä”, M…