Tutkittua.

Palstalla esitellään tuoreita

näyttöön perustuvia suosituksia.

Ikääntyneiden asema vaatii parannuksia

Hoitotyön tutkimussäätiö tutki työelämässä olevan hoitohenkilöstön käsityksiä nykyisestä ikääntyneiden hoitotyöstä. Aineisto koottiin ky…