Tätä en unohda

KUVA SHUTTERSTOCK

Claudia Hellström

ylihoitaja, Helsinki

Halausten työpaikka

Työskentelin vastavalmistuneena sairaanhoitajana amputoitujen sotainvalidien kuntoutuslaitokse…