uutiset.

Tutkimustietoa

ei hyödynnetä

Hoitotyö ei perustu uusimpiin tutkimuksiin ja suosituksiin kaikissa hoitopaikoissa.

Potilaan hoidon laatu ja turvallisuus voivat vaihdella hoitavasta henkilöstä ja hoitopaikasta riippuen…