TEKSTI NEWS-TYÖRYHMÄ

Mika Karjalainen, sairaanhoitaja YAMK, teho-osaston sairaanhoitaja, KYS

Marcus Norrgård, sairaanhoitaja AMK, teho-osaston sairaanhoitaja Meilahden sairaala, HUS

Minna Peltomaa, TtM, hoitotyön kliininen…