uutiset.

Kolme neljästä

tekee lääkärin töitä

Sairaanhoitajat toimivat myös sihteereinä,

laitoshuoltajina ja talonmiehinä.

Teksti marika Harjumaa KUVITUS SHUTTERSTOCK JA TANJA PITKÄNEN

Kolme neljästä potilastyössä olevasta sai…