Töissä.

Riitta-Liisa Lakanmaa,

TtT, sh, hoitotyön opettaja, Terveys ja hyvinvointi -tulosalue, Turun ammattikorkeakoulu ja post doc -tutkija Turun yliopisto Hoitotieteen laitos

Nina Kallio,

sh (YAMK), apulaisosastonhoitaja, VS…